2020-06-14
1
2020-06-14

2020-06-14

2020-06-14

2020-06-14

2017-06-27

2017-06-27

2017-06-27
Информационната система на проект “Студентски практики”
2016-09-16
Shell България EAД
2016-08-24
Стипендии
2016-05-13

2016-01-13

2016-01-13
НОВИНИ
2015-11-06
Студентски стипендии
2015-10-22
!
2015-05-08
!
2015-04-23

2015-04-09
Информация за Европейски стипендии
2015-04-02
"trendence Graduate Barometer 2015 - Bulgarian Edition"!
2015-02-10
ЕВРОСТИПЕНДИИ
2014-12-04

2014-10-22
Начало / Новини


     09.04.2015
Уважаеми колеги,
Федерацията на научно - техническите съюзи съвместно със Съюза на европейски млади инженери – България са организатори на поредната ТРИНАДЕСЕТА НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ, която ще се проведе на 27 - 28 април 2015 г. Каним най-учтиво да участвате в този младежки форум, превърнал се в традиционен.
Заявки за участие, резюме и пълният текст на докладите /до 2 бр. на участник/ могат да бъдат изпращани до 03.04.2015 г. на електронен адрес – semib@abv.bg или по пощата, придружени с магнитен носител. Срокът за получаване на докладите е удължен до 12 април 2015 г.
Напомням Ви, че докладите, участващи в сесията, трябва да бъдат придружени с рецензия от хабилитирано лице, изпратена по пощата или сканирана по електронен път. Наградите са:
ЕДНА ПЪРВА НАГРАДА: Грамота и парична премия 300 лв.
ЕДНА ВТОРА НАГРАДА: Грамота и парична премия 200 лв.
ЕДНА ТРЕТА НАГРАДА: Грамота и парична премия 100 лв.
За повече информация : д-р инж. Кремена Деделянова /Председател на Комисията за работа с младежта към Управителния съвет на ФНТС/ тел. 02/9861379; е-майл: semib@abv.bg; Адрес: 1000 София, ул. "Г. С. Раковски" №108 Федерация на Научно-техническите съюзи в България

С уважение,
инж. Веселин Балев
Председател на Студентски съвет при МГУ "Св. Иван Рилски"