2020-06-14
1
2020-06-14

2020-06-14

2020-06-14

2020-06-14

2017-06-27

2017-06-27

2017-06-27
Информационната система на проект “Студентски практики”
2016-09-16
Shell България EAД
2016-08-24
Стипендии
2016-05-13

2016-01-13

2016-01-13
НОВИНИ
2015-11-06
Студентски стипендии
2015-10-22
!
2015-05-08
!
2015-04-23

2015-04-09
Информация за Европейски стипендии
2015-04-02
"trendence Graduate Barometer 2015 - Bulgarian Edition"!
2015-02-10
ЕВРОСТИПЕНДИИ
2014-12-04

2014-10-22
Начало / Новини


Стипендии      13.05.2016

Уважаеми колеги,

Съгласно заповед РД 09-536/26.04.2016 година, стартира проект за изпълнение

BG05M2OR001-2.003-001 «Студентски стипендии – Фаза 1». Студентите могат да

подават формуляри за кандидатстване чрез интернет страницата eurostipendii@mon.bg.

Цялата информация за проекта - график, правила на висшите училища и др., можете да намерите на посочената по-горе интернет страница.Подаването на формулярите започва от 10.05.2016г. до 02.06.2016 г. в кабинета на Студентски съвет, Ректорат на МГУ „Св. Иван Рилски“ /Партер/.