2020-06-14
1
2020-06-14

2020-06-14

2020-06-14

2020-06-14

2017-06-27

2017-06-27

2017-06-27
Информационната система на проект “Студентски практики”
2016-09-16
Shell България EAД
2016-08-24
Стипендии
2016-05-13

2016-01-13

2016-01-13
НОВИНИ
2015-11-06
Студентски стипендии
2015-10-22
!
2015-05-08
!
2015-04-23

2015-04-09
Информация за Европейски стипендии
2015-04-02
"trendence Graduate Barometer 2015 - Bulgarian Edition"!
2015-02-10
ЕВРОСТИПЕНДИИ
2014-12-04

2014-10-22
Начало / Новини


Информационната система на проект “Студентски практики”     16.09.2016
Уважаеми студенти,

Съобщаваме Ви, че информационната система на проект “Студентски практики” по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, http://praktiki.mon.bg/sp, е активна и можете да се регистрирате. Напомняме, че навременната регистрация е гаранция за сигурно участие и по-голям избор на работодатели. За повече информация каб. 140, на партера в Геологопроучвателния факултет.

Доц. д-р инж. Павел Павлов
Водещ функционален експерт по
Проект “Студентски практики”