2020-06-14
1
2020-06-14

2020-06-14

2020-06-14

2020-06-14

2017-06-27

2017-06-27

2017-06-27
Информационната система на проект “Студентски практики”
2016-09-16
Shell България EAД
2016-08-24
Стипендии
2016-05-13

2016-01-13

2016-01-13
НОВИНИ
2015-11-06
Студентски стипендии
2015-10-22
!
2015-05-08
!
2015-04-23

2015-04-09
Информация за Европейски стипендии
2015-04-02
"trendence Graduate Barometer 2015 - Bulgarian Edition"!
2015-02-10
ЕВРОСТИПЕНДИИ
2014-12-04

2014-10-22
Начало / История


История на Студентски съвет при МГУ “Св. Иван Рилски”

Студентски съвет при МГУ “Св. Иван Рилски” през годините претърпява много и различни метаморфози. Както във всяка голяма студентска организация, така и в Студентски съвет при МГУ “Св. Иван Рилски” има падения и възходи, слава и разочарование. Ние студентите и преки участници в състава на СС (Студентски съвет) винаги сме се стараели да бъдем възможно най – креативни, харизматични, гъвкави и мислещи трезво, не само в моментите, когато се е налагало това, а през цялото време, което сме отдали на каузата.
От самото си създаване като индивидуална структура през 1998 год. на миналия век, Студентски съвет е започнал да се утвърждава като работеща структура на самоуправление, която е показвала, че студентите на МГУ “Св. Иван Рилски” са не само вътрешни “работници”, които дават от себе си за развитието на своя университет, а с идеите и убежденията си са изграждали и подпомагали цялото академично общество.
Сред Председателите и членовете на Студенски съвет при МГУ “Св. Иван Рилски” има хора доказали себе си като лидери, изграждащи и членуващи в най – големите неправителствени организации.

инж. Слави Пачалов – специалност ЕЕЕО – мандат 1998 – 2000 г.

инж. Петър Александров – специалност ЕООС – мадат 2000 – 2002 г.

инж. Александра Кюркчиева – ЕООС – мандат 2002 – 2004 г.

инж. Иван Митев – специалност ХИГ – мандат 2004 – 2007 г.

Национално представителство на студентските съвети:
Председател на комисия по спортната дейност. - 2004 г.
- От 2005г. – до 2009г. зам. Председател на НПСС и член на изпънителния съвет.
- Осигуряване на средства в размер на 8 400 000 лв. за ремонт на студентско общежитие на МГУ.
- От 2007 до 2009 г. Началник на Информационното – техническия отдел при МГУ „Св. Иван Рилски”.

инж. Иван Стоянов – специалност СУ – 2007 – 2008 г.

инж. Ангел Паскалев – специалност ЕЕЕО – 2008 г. – 2010 г.

-         От 2009 Началник на Информационно – техническия отдел при МГУ „Св. Иван Рилски“

В заключение може да се каже, че Студентски съвет при МГУ “Св. Иван Рилски” активно участва в академичното общество на университета, както и работи с всички факултети, катедри и звена в университета. Взема участие в огранизацията и провеждането на празниците и научните конференции на университета. Участва в обмен на кадри с изявените световни лидери в минната индустрия. Съвместно с различните факултети организира обмен на студенти по различни програми и проекти в страната и чужбина. Членове на Студентски съвет, заемат и участват в ръководните комисии и съвети на университета. По – голяма част от състава на съвета заемат стратегически позиции в големи правителствени и неправителствени организации. Успешната реализация на членовете минали през школовката на Студентски съвет и утвърждаването им като лидери и ръководители на пазара на труда говори, че структурата ни е една от най – добрите сред студентските съвети в България.