2020-06-14
1
2020-06-14

2020-06-14

2020-06-14

2020-06-14

2017-06-27

2017-06-27

2017-06-27
Информационната система на проект “Студентски практики”
2016-09-16
Shell България EAД
2016-08-24
Стипендии
2016-05-13

2016-01-13

2016-01-13
НОВИНИ
2015-11-06
Студентски стипендии
2015-10-22
!
2015-05-08
!
2015-04-23

2015-04-09
Информация за Европейски стипендии
2015-04-02
"trendence Graduate Barometer 2015 - Bulgarian Edition"!
2015-02-10
ЕВРОСТИПЕНДИИ
2014-12-04

2014-10-22
Структура / Членове


Председател
инж. Веселин Балев:
Членове

инж. Стоянка Балова

инж. Димитър Каравелов

Ивет Чернева-Вълканова

Георги Киров

Цветелина Тодорова

Светлозар Стефанов

Иван Дрънков

Здравко Пенев

Еркан Махмедали

Емануела Малинкова

Доника Георгиева

Иван Дунгаров

Даниел Кръстев

Адриян Ангелов

Красимира Ботева

Милица Тонева

Младен Младенов

Радослав Никифоров

Румяна Стефанова