2020-06-14
1
2020-06-14

2020-06-14

2020-06-14

2020-06-14

2017-06-27

2017-06-27

2017-06-27
Информационната система на проект “Студентски практики”
2016-09-16
Shell България EAД
2016-08-24
Стипендии
2016-05-13

2016-01-13

2016-01-13
НОВИНИ
2015-11-06
Студентски стипендии
2015-10-22
!
2015-05-08
!
2015-04-23

2015-04-09
Информация за Европейски стипендии
2015-04-02
"trendence Graduate Barometer 2015 - Bulgarian Edition"!
2015-02-10
ЕВРОСТИПЕНДИИ
2014-12-04

2014-10-22
Структура / Комисии


КСБВУ (Комисия по социално – битовите въпроси на учащи)
КСБВУ при МГУ „Св. Иван Рилски” се занимава в проблемите на учащи студенти, пребиваващи и стопанисващи общежитията на Университета. В нея членуват 10 човека като двама са служители на СОС при МГУ, зам. ректорът по УР и КО и седем студенти от Студентски съвет при МГУ „Св. Иван Рилски”.
 1. Доника Георгиева - Член
 2. Иван Дунгаров - Член
 3. Даниел Кръстев - Член
 4. Красимира Ботева - Член
 5. Георги Киров - Член
 6. Румяна Стефанова - Член
 7. Ивет Чернева-Вълканова - Член
 8. Еркан Махмедали - Член

ККРС (Комисия по контрол и разпределение на стипендиите)
ККРС се занимава с изготвяне на критерии за кандидатстване, за стипендии и награди. Проверяване изправността на документите и класирането на студентите за стипендии.
 1. Георги Киров - Член
 2. Милица Тонева - Член
 3. Емануела Малинкова - Член
 4. Иван Дунгаров - Член

КС (Комисия по спорта)
Комисията по спорта се занимава с организиране и провеждане на спортните мероприятия случващи се в МГУ. КС се грижи за студентите активно занимаващи се със спорт и популяризирането на спорта сред студентите.
 1. Здравко Пенев - Член
 2. Младен Младенов - Член
 3. Румяна Стефанова - Член
 4. Светлозар Стефанов - Член
 5. Емануела Малинкова - Член
 6. Даниел Кръстев - Член
 7. Иван Дрънков - Член

КВО (Комисия връзки с обществеността)
Основната дейност на КВО е популяризирането на МГУ сред пазара на ВУЗ на територията на България. Изготвяне на анкети, рекламни материали и др.
 1. Адриян Ангелов - Член
 2. Милица Тонева - Член
 3. Радослав Никифоров - Член
 4. Цветелина Тодорова - Член
 5. Емануела Малинкова - Член